Detaljni planovi uređenja općine - Općine Jelenje
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja općine - Općine Jelenje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1110

Jedinstvena oznaka izvora:

1110

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja općine - Općine Jelenje

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

doc

Adresa izvora:

https://www.jelenje.hr/dokumenti/prostorni-planovi/detaljan-plan-uredenja-ppu-opcine-jelenje; https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_01/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0252 - Općina Jelenje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Jelenje

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-08-2021

Upareni izvor:

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a