Prostorni plan uređenja općine - Općina Jelenje
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Jelenje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1109

Jedinstvena oznaka izvora:

1109

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Jelenje

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Jelenje je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

doc

Adresa izvora:

https://www.jelenje.hr/dokumenti/prostorni-planovi/prostorni-plan-uredenja-opcine-jelenje; https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_01/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0252 - Općina Jelenje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Jelenje

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-08-2021

Upareni izvor:

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a