Općina Jelenje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Jelenje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0252

Jedinstvena oznaka subjekta:

0252

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Jelenje

OIB subjekta NIPP-a:

37666833094

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dražičkih boraca 64
51218 Dražice
051 208 080
https://www.jelenje.hr
pisarnica@jelenje.hr

Jedinstveni upravni odjel
Gordana Tomas
gordana@jelenje.hr
051 208 088
091 406 0904

Vedrana Rački
vedrana@jelenje.hr
051 208 090
091 406 0905

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Jelenje je formirana kao jedinica lokalne samouprave na području Primorsko goranske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Obuhvaća naselja: Baštijani, Brnelići, Drastin, Dražice, Jelenje, Kukuljani, Lopača, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Milaši, Podhum, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretići."

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1109 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Jelenje
1110 - Detaljni planovi uređenja općine - Općine Jelenje
1111 - Nerazvrstane ceste Općine Jelenje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

05-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a