WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0191

Jedinstvena oznaka izvora:

0191

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Koprivničko-križevačke županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Koprivničko-križevačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0881 Prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

0699 Prostorni plan uređenja općine - Općina Đelekovec

0549 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ferdinandovac

0562 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sokolovac

0564 Prostorni plan uređenja općine - Općina Virje

0593 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornja Rijeka

0662 Prostorni plan uređenja grada - Grad Đurđevac

0663 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Đurđevac

0640 Prostorni plan uređenja općine - Općina Legrad

0669 Prostorni plan uređenja grada - Grad Koprivnica

0670 Generalni urbanistički plan grada - Grad Koprivnica

0671 Detaljni - urbanistički planovi uređenja grada - Grad Koprivnica

0748 Prostorni plan uređenja općine - Općina Peteranec

0631 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kalnik

1094 Prostorni plan uređenja općine - Općina Molve

1165 Prostorni plan uređenja grada - Grad Križevci

1166 Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci

1167 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci

1168 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c32d5153-1526-4e98-bd14-d14ddd721f28

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a