Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1166

Jedinstvena oznaka izvora:

1166

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Križevaca određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://krizevci.hr/dokumenti/prostorni-planovi/; Javni portal Grada Križevaca: https://gis.krizevci.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0 ; https://krizevci.pipgis.hr/xyz-services/pp-gup/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0281 - Grad Križevci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Križevci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-10-2021

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

1207 Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/78d5a5c0-e4c4-41b2-9930-e3afb722c52b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a