Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1207

Jedinstvena oznaka izvora:

1207

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci - WMS

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Križevaca određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://krizevci.pipgis.hr/xyz-services/pp-gup/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0281 - Grad Križevci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Križevci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Pristup je dozvoljen registriranim korisnicima.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

22-11-2021

Upareni izvor:

1166 Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5294ceea-d57f-464d-a754-7dd42c008c14

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a