Prostorni plan uređenja općine - Općina Peteranec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Peteranec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0748

Jedinstvena oznaka izvora:

0748

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Peteranec

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Peteranec usklađen je sa Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije te je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države te iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

tekstualni dio - MS Word doc format ; grafički dio - dwg format

Adresa izvora:

www.peteranec.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0200 - Općina Peteranec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Petranec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-09-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a