Prostorni plan uređenja općine - Općina Đelekovec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Đelekovec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0699

Jedinstvena oznaka izvora:

0699

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Đelekovec

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Đelekovec je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja temljišta.- ovaj izvor sadrži podatke za naselja Đelekovec i Imbriovec.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.delekovec.hr/images/grafi%C4%8Dki_%C4%90elekovec_2012_web.pdf, https://www.delekovec.hr/images/grafi%C4%8Dki_Imbriovec_2012_web.pdf, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0079 - Općina Đelekovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Đelekovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-08-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a