Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1168

Jedinstvena oznaka izvora:

1168

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Križevci ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Novi centar
- DPU Posrednji put
- DPU Križevci groblje.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://krizevci.hr/dokumenti/prostorni-planovi/; Javni portal Grada Križevaca: https://gis.krizevci.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0 ; https://krizevci.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0281 - Grad Križevci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Križevci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-10-2021

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

1209 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/dd518a3b-5eb9-494c-96fd-9d753c1ca6a3

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a