Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1209

Jedinstvena oznaka izvora:

1209

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Križevci ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Novi centar
- DPU Posrednji put
- DPU Križevci groblje.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://krizevci.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0281 - Grad Križevci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Križevci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Pristup je dozvoljen registriranim korisnicima.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

22-11-2021

Upareni izvor:

1168 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3a4ca99f-ea8f-4b9d-8c12-9bf7c0d4c10e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a