Urbanistički plan uređenja grada - Grad Đurđevac
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja grada - Grad Đurđevac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0663

Jedinstvena oznaka izvora:

0663

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja grada - Grad Đurđevac

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja Grada Đurđevca je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta unutar građevinskog područja naselja Đurđevac, sa detaljnijim prikazom u odnosu na Prostorni plan.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://djurdjevac.hr/prostorni-plan/urbanisticki-plan-uredenja-grada/; https://djurdjevac.hr/wp-content/uploads/2017/03/PP_I_ID_UPU_DURDEVAC_1_KOR_NAM.pdf, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0152 - Grad Đurđevac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Đurđevac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/437c7138-a238-41c0-a269-c21fceee3c5a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a