Grad Đurđevac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Đurđevac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0152

Jedinstvena oznaka subjekta:

0152

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Đurđevac

OIB subjekta NIPP-a:

98691330244

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

S.Radića 1
Đurđevac
grad@djurdjevac.hr
048 811 052

Dejan Đud
dejan.djud@djurdjevac.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Đurđevac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Grad Đurđevac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0662 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Đurđevac
0663 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Đurđevac
0664 - Nerazvrstane ceste Grada Đurđevca

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a