WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0196

Jedinstvena oznaka izvora:

0196

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Požeško-slavonske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Požeško-slavonska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0886 Prostorni planovi - Požeško-slavonska županija

0565 Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac

0633 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kutjevo

0644 Prostorni plan uređenja grada - Grad Lipik

0645 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Lipik

0711 Prostorni planovi uređenja grada - Grad Požega

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/9bcc2197-541a-450a-b5a2-99bcde99da64

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a