Prostorni planovi uređenja grada - Grad Požega
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni planovi uređenja grada - Grad Požega

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0711

Jedinstvena oznaka izvora:

0711

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni planovi uređenja grada - Grad Požega

Sažetak izvora:

Izvor obuhvaća prostorne planove lokalne razine na području Grada Požege - PPUG Požega, GUP Grada Požege te urbanistički planovi uređenja na području Grada Požege. Podaci o prostornim planovima su dostupni na službenoj web stranici Grada Požege.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://pozega.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0198 - Grad Požega

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Požega

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-08-2020

Upareni izvor:

0196 WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a