Prostorni plan uređenja grada - Grad Lipik
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Lipik


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=650

Jedinstvena oznaka izvora:

0644

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Lipik

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Grada Lipika se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno s načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unapprjeđenje i zaštitu prostora

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.lipik.eu, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0168 - Grad Lipik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Lipik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0196 WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija

Metapodaci:


Napomena: