WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0202

Jedinstvena oznaka izvora:

0202

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Vukovarsko-srijemske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Vukovarsko-srijemska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0892 Prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

0695 Prostorni plan uređenja općine - Općina Babina Greda

0580 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo

0613 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tovarnik

0643 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vođinci

0636 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovas

0658 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stari Jankovci

0684 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stari Mikanovci

0740 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vukovar

0741 Generalni urbanistički plan grada - Grad Vukovar

0742 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vukovar

0744 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Vukovar

0917 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci

0918 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci

0919 Detaljni plan uređenja grada - Grad Vinkovci

0920 Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima

0994 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ilok

0995 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ilok

1547 Prostorni plan uređenja Općine Gunja

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/31eea491-bfe4-4caf-a177-4612140d06af

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a