Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vukovar
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vukovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0742

Jedinstvena oznaka izvora:

0742

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vukovar

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja "Šire središte grada" (UPU-1)
Prostorni obuhvat Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1) je područje zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Vukovara u površini 115 ha te dio područja naselja Olajnica u površini 7,52 ha. Ovim prostornim planom se ostvaruju prostorne mogućnosti za realizaciju planiranog zahvata u prostoru – urbana obnova zaštićene povijesne cjeline i nastavak gradnje na dijelu naselja Olajnica. Uvjeti uređenja površina i građevina temelje se samo na odredbama ovog Plana, a u skladu s odgovarajućom konzervatorskom podlogom koja je sastavni dio plana.

Urbanistički plan uređenja „Vučedol“ obuhvaća područje koje se nalaze 4 km nizvodno od Vukovara u površini 202 hektara.
Ovim Prostornim planom osigurava se ostvarenje prostorne mogućnosti za realizaciju planiranog zahvata u prostoru – revitalizacija šireg područja kompleksa kao arheološko-turističkog parka. Područje arheološko-turističkog parka osim površina samog arheološkog lokaliteta, sadržava i turističko-rekreacijsku zonu, te površine zaštićenog i kontaktnog kultiviranog krajolika.
Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.vukovar.hr/prostorni-plan/6512-urbanisticki-plan-uredjenja-grada-vukovara-3, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0226 - Grad Vukovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vukovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-09-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a