Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0580

Jedinstvena oznaka izvora:

0580

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo je temeljni dokument prostornog uređenja koji usmjerava i usklađuje opći društveni razvoj, održivi razvoj gospodarstva, zaštitu okoliša te komunalnu infrastrukturu. Sastoji se od slojeva: 1. korištenje i namjena površina, 2.a. promet, pošta i elektorničke komunikacije, 2. b. energetski sustav, 2.c. vodnogospodarski sustav, 3.a. uvjeti korištenja, 3.b. područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 4. građevinska područja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

www.opcina-ivankovo.hr, https://zpuvsz.hr/wp-content/uploads/PP/planovi/ppuog.htm, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://opcina-ivankovo.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0113 - Općina Ivankovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ivankovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema uvjeta za pristup i korištenje.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

03-08-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

1381 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/dc8eec8c-2925-4fc4-9dc8-e3bab1f6bbda

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a