Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1381

Jedinstvena oznaka izvora:

1381

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) prostornog plana uređenja Općine Ivankovo poslužuje podatke iz skupa Prostorni plan uređenja općine – Općina Ivankovo: Korištenje i namjena površina, Promet, Pošta i telekomunikacije, Energetski sustav, Vodnogospodarski sustav, Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Posebne mjere, Granice građevinskih područja. Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23). Sukladno navedenom, posluženi podaci prikazuju kombinaciju geometrije poligona, linija i točaka s pripadajućom legendom. Usluga je namijenjena za jednostavan i brz pregled prostornih planova, s ciljem da takav pristup informacijama omogući bolje planiranje i upravljanje urbanim razvojem. Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja, održava i ažurira Jedinstveni Upravni odjel Općine Ivankovo. Usluga je uparena sa skupom podataka: "Prostorni plan uređenja općine Ivankovo", ID: 0580.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://opcina-ivankovo.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0113 - Općina Ivankovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ivankovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

0580 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/694c10a0-cbb7-4a10-a519-ce11c172f676

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a