Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovas
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovas

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0636

Jedinstvena oznaka izvora:

0636

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovas

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Lovas je dio općeg društvenog plana izrađen u svrhu prostornog uređenja kojim se uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.lovas.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0153 - Općina Lovas

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Lovas

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a