Detaljni planovi uređenja grada - Grad Vukovar
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Vukovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0744

Jedinstvena oznaka izvora:

0744

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Vukovar

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja "Županijska ulica" (DPU-5)
Prostorni obuhvat DPU-5 nalazi se između rijeke Dunav
na sjeveroistoku, Dvorca Eltz na istoku i regulacijskog pravca lijeve strane Županijske ulice na jugozapadu.
Zona obuhvata nalazi se unutar registrirane Kulturnopovijesne cjeline grada Vukovara. Ovim prostornim planom detaljno su razrađeni uvjeti za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu, utvrđene opće smjernice oblikovanja i način priključenja na komunalnu infrastrukturu te određene mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti.

Detaljni plan uređenja "Proširenje novog groblja" (DPU-1)
Prostorni obuhvat DPU-1 nalazi se u jugoistočnom dijelu grada, zapadno od postojećeg novog groblja i južno od
ulice Bana Josipa Jelačića. Ovim planom posebno su obrađeni prostori za uređenje grobnih polja (s grobnim mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), pješačkih i zelenih površina unutar groblja, kao i razmještaj grobnih trgova te grobnih staza, aleja i avenija.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.vukovar.hr/prostorni-plan/6514-detaljni-plan-uredjenja-grada-vukovara, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0226 - Grad Vukovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vukovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-09-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a