Generalni urbanistički plan grada - Grad Vukovar
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Vukovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0741

Jedinstvena oznaka izvora:

0741

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Vukovar

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan donosi se za dio područja Grada Vukovara utvrđenog Prostornim planom uređenja Grada Vukovara i obuhvaća njegovo gradsko područje s površinom od 2331,6 ha.
Generalnim urbanističkim planom se utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina, s prijedlogom uvjeta i mjera njihovog uređivanja. Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređivanje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima, te druge elemente važne za grad Vukovar.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.vukovar.hr/prostorni-plan/6511-generalni-urbanisticki-plan-grada-vukovara-2, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0226 - Grad Vukovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vukovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-09-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a