Prostorni plan uređenja grada - Grad Vukovar
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vukovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0740

Jedinstvena oznaka izvora:

0740

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vukovar

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja grada Vukovara razrađuju se načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi prostornog razvitka te organizacija, zaštita, korištenje i namjena prostora na području Grada Vukovara, pri čemu su temeljni kriteriji i polazišta u potrebama i mogućnostima održivog razvitka što se ostvaruje u suradnji sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, te ovlaštenim tijelima Vukovarsko-srijemske županije i središnje državne vlasti.
Prostorni plan sadrži prostornu i gospodarsku strukturu Grada Vukovara, sustav naselja i infrastrukture, osnove za uređenje i zaštitu prostora, prostorna mjerila i smjernice za gospodarski razvitak te očuvanje i promicanje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te druge elemente od važnosti za Grad Vukovar kao što su svrhovito i primjereno korištenje, namjena, oblikovanje obnova i sanacija građevinskog područja te očuvanja površina poljoprivrednog zemljišta.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.vukovar.hr/prostorni-plan/6510-prostorni-plan-uredenja-grada-vukovara, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0226 - Grad Vukovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vukovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-09-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a