Prostorni plan uređenja općine - Općina Negoslavci
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Negoslavci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0746

Jedinstvena oznaka izvora:

0746

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Negoslavci

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Negoslavci je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://opcina-negoslavci.hr/prostorni-plan-uredenja-opcine-negoslavci-i-izmjene-i-dopune/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0227 - Općina Negoslavci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Negoslavci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-09-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a