Općina Negoslavci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Negoslavci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0227

Jedinstvena oznaka subjekta:

0227

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Negoslavci

OIB subjekta NIPP-a:

22641575931

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vukovarska 7
32239 Negoslavci
opcina.negoslavci@gmail.com
032/517-054
www.opcina-negoslavci.hr

Dušan Jeckov
opcina.negoslavci@gmail.com

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Negoslavci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Negoslavci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0746 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Negoslavci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

08-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a