Prostorni plan uređenja općine - Općina Babina Greda
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Babina Greda

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0695

Jedinstvena oznaka izvora:

0695

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Babina Greda

Sažetak izvora:

Prostorni plan općine Babina Greda pokriva administrativno područje općine Babina Greda. Planom će općina sukladno važećim propisima i svojoj obvezi, za prostor unutar obuhvata važećeg Prostornog plana analizirati i revalovizirati postojeću osnovu prostornih i funkcionalnih rješenja , uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina , te izvršiti izmjenu i dopunu sukladno novonastalim potrebama u cilju boljeg razvoja cjelokupnog područja općine Babina Greda. Podaci su prikupljeni temeljem članka 90., 91. i 92. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17).Podatke prikuplja, njima upravlja te ih objavljuje Jedinstveni upravni odjel općine Babina Greda. Važeći prostorni planovi su objavljeni na službenim web stranicama općine Babina Greda. Planovima su obuhvaćene slijedeće teme: korištenje i namjena površina, prometni sustav, energetski sustav, vodno- gospodarski sustav te uvjeti korištenja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://babinagreda.hr/akti-opcinskog-nacelnika/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0107 - Općina Babina Greda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Babina Greda

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

25-08-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/6c5cd4e6-c778-46f6-a8a3-edcd94406b5b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a