Prostorni plan uređenja Općine Gunja
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Općine Gunja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1547

Jedinstvena oznaka izvora:

1547

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Općine Gunja

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Gunja ('Službeni vjesnik' Općine Gunja, br. 01/18., 01/20. i 02/21“, Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije broj 7/02.) je bitan segment općeg društvenog plana koji prati politiku urbanizacije i prostornog uređenja u skladu s državnom strategijom razvoja, gospodarskim smjernicama te budućim planovima korištenja zemljišta. Kroz ovaj plan ostvaruju se ključni ciljevi prostornog uređenja poput organizacije, optimalnog korištenja prostora, postavljanja uvjeta za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora. Plan se temelji na različitim slojevima: Korištenje i namjena površina, Razvoj prometne infrastrukture, Energetski sustavi, Vodno gospodarski aspekti, Očuvanje prirodnih vrijednosti i kulturne baštine, Posebne mjere zaštite i uređenja, Urbanistički plan naselja. Izrada, prikupljanje i objava prostornog plana odgovornost su Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja. Planiranje je provedeno sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), koji propisuje da stručna upravna tijela lokalne samouprave nose odgovornost za izradu prostornog plana na lokalnoj razini.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

web stranica Općine: https://www.gunja.hr/ Interni GIS portal: https://gunja.pipgis.hr/gis?c=2129735%2C5606723&so=&z=10.4 PPU Vukovarsk srijemske županije: https://zpuvsz.hr/wp-content/uploads/PP/planovi/ppuog.htm

Naziv subjekta NIPP-a:

0292 - Općina Gunja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Gunja

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-01-2024

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a