Općina Gunja
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gunja

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0292

Jedinstvena oznaka subjekta:

0292

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gunja

OIB subjekta NIPP-a:

80621259595

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vladimira Nazora 317b
32259 Gunja
032/881-119
https://www.gunja.hr/
info@gunja.hr

Marijan Vareševac
opcina.gunja@vk.t-com.hr
tel.: 032/882-100,

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gunja, smještena u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predstavlja samostalnu administrativno-teritorijalnu jedinicu koja, sukladno ustavu i zakonu Republike Hrvatske, autonomno donosi odluke u vlastitom djelokrugu. Ona je pravna osoba koja cjelovito obuhvaća urbano, povijesno, prirodno, gospodarsko i društveno tkivo, te provodi aktivnosti od lokalnog značaja usmjerene na neposredno zadovoljenje potreba svojih građana.
Formirana je kao lokalna samouprava unutar Vukovarsko-srijemske županije prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina Gunja u svojem djelokrugu obavlja niz poslova od važnosti za lokalnu zajednicu. To uključuje uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, skrb o djeci i socijalnu zaštitu, primarnu zdravstvenu skrb, obrazovanje, kulturu, sport, zaštitu potrošača, očuvanje i unapređenje okoliša, protupožarnu zaštitu, promet na području općine te izdavanje građevinskih dozvola i provedbu prostornih planova, usklađeno s relevantnim zakonima.
Površina Općine Gunja obuhvaća 31,1 km² i obuhvaća jedno naselje, čime lokalna samouprava ostvaruje svoje funkcije na specifičnom geografskom području.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1547 - Prostorni plan uređenja Općine Gunja
1548 - Nerazvrstane ceste Općine Gunja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

08-01-2024


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a