Nerazvrstane ceste Općine Gunja
Prijava
Korisnik: Public

Nerazvrstane ceste Općine Gunja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1548

Jedinstvena oznaka izvora:

1548

Naziv izvora prostornih podataka:

Nerazvrstane ceste Općine Gunja

Sažetak izvora:

Nerazvrstane ceste na području Općine Gunja predstavljaju mrežu cesta koje nisu svrstane u kategorije javnih cesta poput autocesta, državnih, županijskih ili lokalnih cesta. Prema relevantnim zakonskim propisima, ove ceste se smatraju javnim dobrom u općoj uporabi te su u vlasništvu same Općine Gunja. Zemljišnoknjižne i katastarske oznake tih područja opisuju ove ceste sukladno trenutačnom stanju u zemljišnim knjigama i katastru, dajući prednost stvarnom položaju nerazvrstane ceste u slučaju bilo kakvih neslaganja ili dvojbi.
Ako dođe do promjena u zemljišnoknjižnim ili katastarskim evidencijama, važeće stanje u javnim evidencijama je mjerodavno, pod uvjetom da odražava stvarno stanje nerazvrstane ceste i njezin pravni status kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu lokalne samouprave. Ova evidencija obuhvaća 36,969 km nerazvrstanih cesta na području Općine Gunja, a služi za reguliranje pravnog statusa, načina korištenja, kategorizacije, upravljanja, zaštite, financiranja i nadzora ovih prometnica. Ovi podaci sadrže linije koje prikazuju nerazvrstane ceste s pripadajućim atributima poput kategorije, oznake, naziva, duljine kolnika i pravca, te informacija o povezanim cestovnim dionicama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://gunja.hr/naslovna/wp-content/uploads/2021/03/REGISTAR-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-NA-DAN-17.03.2021.pdf; https://gunja.pipgis.hr/gis?c=2101240%2C5602795&l=gunja_naselja%2Clyr_ceste&so=&z=14.3

Naziv subjekta NIPP-a:

0292 - Općina Gunja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Gunja

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-01-2024

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a