WMS - prostorni planovi - Zadarska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0203

Jedinstvena oznaka izvora:

0203

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Zadarske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Zadarska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0893 Prostorni planovi - Zadarska županija

0534 Detaljni plan uređenja općine - Općina Gračac

0535 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gračac

0547 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kukljica

0550 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Filip i Jakov

0561 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sali

0677 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kolan

0688 Prostorni plan uređenja grada - Grad Obrovac

0712 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pašman

0747 Prostorni plan uređenja općine - Općina Polača

0910 Prostorni plan uređenja grada - Grad Benkovac

0911 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Benkovac

1041 Prostorni plan uređenja grada (PPUG) - Grad Biograd na Moru

1042 Urbanistički planovi uređenja (UPU) - Grad Biograd na Moru

1043 Detaljni plan uređenja (DPU) - Grad Biograd na Moru

1373 Prostorni plan uređenja Općine Preko

1472 Prostorni plan uređenja Općine Poličnik

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/fcd37181-b3de-4de1-8c1e-832335a2cf12

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a