Prostorni plan uređenja općine - Općina Kolan
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kolan

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0677

Jedinstvena oznaka izvora:

0677

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kolan

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Kolan je temeljni dokument prostornog planiranja koji ima za cilj organizirati racionalno i optimalno korištenje prostora. Obuhvaća uređenje naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, mrežu infrastrukturnih sustava – prometa, energetike, vodnog gospodarstvo, zatim zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, u uvjetima prirodnih i drugih prostornih ograničenja. Temelj je za donošenje planova nižeg reda.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://kolan.hr/index.php/opcinska-uprava/prostorni-plan/planovi-na-snazi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0191 - Općina Kolan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Kolan

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-08-2020

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/47eabcfa-c9ec-4a04-9f0d-952c10a69db2

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a