Prostorni plan uređenja Općine Preko
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Općine Preko

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1373

Jedinstvena oznaka izvora:

1373

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Općine Preko

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Preko je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta na administrativnom području Općine Preko. Sastoji se od slojeva: 1. Korištenje i namjena površina, 2a. Plan prometne infrastrukture, 2b. Telekomunikacije i energetika, 2c. Plan vodoopskrbe, 2d. Plan odvodnje, 3a. Arheološka i graditeljska baština, 3b. Uređenje i zaštita prostora - prirodna baština, 3c. Planske mjere zaštite, 4. Građevinsko područje naselja. Općina Preko se sastoji od naseljenih mjesta Preko, Poljana, Sutomišćica, Mali Lukoran, Lukoran, Ugljan sa zaseocima: Čeprljanda, Batalaža, Sušica, Muline, Guduće, Ljoka, Šegići, Fortašćina, Strihine, Ivanac i Saraga; te naselja Rivanj na otoku Rivnju, Sestrunj na otoku Sestrunju i Ošljak na otoku Ošljaku.
Sloj se sastoji od kombinacije poligonskog, točkastog i linijskog tipa geometrije s pripadajućim atributima. Podaci su prikupljani od 2007. godine. Za izradu, prikupljanje i objavljivanje Prostornog plana Općine Preko zaslužno je Vijeće Općine Preko. Prostorni plan Općine Preko je donesen putem analize i ocjene stanja, provedbe i trendova prostornog razvoja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.opcina-preko.hr/, https://preko.prometiprostor.hr/ ; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://preko.prometiprostor.hr/xyz-services/pp-ppuo/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0287 - Općina Preko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Preko

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-12-2022

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

1395 Prostorni plan uređenja Općine Preko - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/01aa5e78-87cd-4034-933f-6f79d9e27595

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a