Prostorni plan uređenja Općine Preko - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Općine Preko - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1395

Jedinstvena oznaka izvora:

1395

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Općine Preko - WMS

Sažetak izvora:

WMS usluga kojom se pristupa podacima PPUG Općine Preko. Usluga je povezana na skup Prostorni plan uređenja Općine Preko ID: 1373. Plan se sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela u kartografskom prikazu u mjerilu 1:25.000 unutar koje su slojevi: 1. Korištenje i namjena površina, 2.a. Plan prometne infrastrukture, 2.b. Telekomuikacije i energetika, 2.c. Plan vodoopskrbe, 2.d. Plan odvodnje, 3.a. Arheološka i graditeljska baština, 3.b. Uređenje i zaštita prostora - prirodna baština, 3.c. Planske mjere zaštite, 4. Građevinsko područje naselja. Podaci za izradu PPUO prikupljeni su u periodu nakon prve Odluke izradi Prostornog plana uređenja, te se prikupljaju od 2019. kad su donešene Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Preko, na temelju Zakona o prostornom uređenju. Planom je određena osnovna namjena površina za cjelokupno područje Općine Preko. Za izradu, prikupljanje i objavljivanje prostornog plana općine odgovoran je Upravni odjel Općine Preko.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://preko.prometiprostor.hr/xyz-services/pp-ppuo/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0287 - Općina Preko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Preko

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-03-2023

Upareni izvor:

1373 Prostorni plan uređenja Općine Preko

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/706db697-9af6-4294-b199-480685294754

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a