Općina Preko
Prijava
Korisnik: Public

Općina Preko

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0287

Jedinstvena oznaka subjekta:

0287

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Preko

OIB subjekta NIPP-a:

13458425443

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko
opcina-preko@preko.hr
023 286 445
https://www.opcina-preko.hr/

Marko Gregov
marko.gregov@preko.hr
023 286 445

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Preko je formirana kao jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Obuhvaća naselja: Lukoran, Ošljak, Poljana, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćica, Ugljan.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1373 - Prostorni plan uređenja Općine Preko
1374 - Nerazvrstane ceste Općine Preko
1394 - Nerazvrstane ceste Općine Preko - WMS
1395 - Prostorni plan uređenja Općine Preko - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

08-12-2022


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a