Nerazvrstane ceste Općine Preko
Prijava
Korisnik: Public

Nerazvrstane ceste Općine Preko

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1374

Jedinstvena oznaka izvora:

1374

Naziv izvora prostornih podataka:

Nerazvrstane ceste Općine Preko

Sažetak izvora:

Registrom nerazvrstanih cesta evidentirano je 50,601 km nerazvrstanih cesta za potrebe uređenja pravnog statusa, načina korištenja, upravljanja, održavanja, građenja, rekonstrukcije, zaštite, financiranja te poslova nadzora na nerazvrstanim cestama na administrativnom podruĉju Općine Preko. Sloj se sastoji od linijskih objekata s pripadajućim atributima. Registar nerazvrstanih cesta Općine Preko obuhvaća nerazvrstane ceste naseljenih mjesta Preko, Poljana, Sutomišćica, Mali Lukoran, Lukoran, Ugljan sa zaseocima: Čeprljanda, Batalaža, Sušica, Muline, Guduće, Ljoka, Šegići, Fortašćina, Strihine, Ivanac i Saraga; te naselja Rivanj na otoku Rivnju, Sestrunj na otoku Sestrunju i Ošljak na otoku Ošljaku. Registar je donešen na temelju članka 109. Zakona o cestama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 84/11 22/13 i 54/13), te članka 30. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik Općine Preko" broj 7/09). Sloj se sastoji od linija kojima su prikazane nerazvrstane ceste i pridruženih im atributa koji opisuju kategoriju, oznaku i naziv ceste te ostale atribute (duljina kolnika, duljina pravca) i informacije o pridruženoj cestovnoj dionici. Podaci se prikupljaju od 2012. godine kada je donešena Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Preko. Jedinstveni upravni odjel Općine prikuplja, objavljuje i održava podatke.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://preko.prometiprostor.hr/; https://gis.opcina-preko.hr/gis?c=1678442%2C5482725&so=&z=12.0: https://preko.prometiprostor.hr/xyz-services/nc/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0287 - Općina Preko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Preko

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-12-2022

Upareni izvor:

1394 Nerazvrstane ceste Općine Preko - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d24e2e73-7155-4a83-916e-264709d1a942

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a