WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0198

Jedinstvena oznaka izvora:

0198

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Splitsko-dalmatinske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Splitsko-dalmatinska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0888 Prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

0607 Prostorni plan uređenja općine - Općina Muć

0551 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis

0559 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lokvičići

0826 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kaštela

0827 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela

0828 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela

0829 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Kaštela

0577 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovreć

0642 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sutivan

0650 Prostorni plan uređenja općine - Općina Primorski Dolac

0655 Prostorni plan uređenja grada - Grad Trilj

0660 Prostorni plan uređenja grada - Grad Komiža

0672 Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina

0698 Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda

1011 Prostorni plan uređenja grada - Grad Supetar

1012 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Supetar

1013 Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar

1052 Prostorni plan uređenja grada - Grad Omiš

1053 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Omiš

1301 Prostorni plan uređenja Općine Podbablje

1369 Prostorni plan uređenja grada - Grad Makarska

1370 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a54eab26-11e1-4a6c-b41f-d51aed506409

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a