WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0198

Jedinstvena oznaka izvora:

0198

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Splitsko-dalmatinske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Splitsko-dalmatinska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0888 Prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

0607 Prostorni plan uređenja općine - Općina Muć

0551 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis

0559 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lokvičići

0826 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kaštela

0827 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela

0828 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela

0829 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Kaštela

0577 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovreć

0642 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sutivan

0650 Prostorni plan uređenja općine - Općina Primorski Dolac

0655 Prostorni plan uređenja grada - Grad Trilj

0660 Prostorni plan uređenja grada - Grad Komiža

0672 Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina

0698 Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda

1011 Prostorni plan uređenja grada - Grad Supetar

1012 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Supetar

1013 Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar

1052 Prostorni plan uređenja grada - Grad Omiš

1053 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Omiš

1301 Prostorni plan uređenja Općine Podbablje

1369 Prostorni plan uređenja grada - Grad Makarska

1370 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska

1469 Prostorni plan uređenja Grada Vrgorca

1481 Prostorni plan uređenja Grada Sinja

1482 Generalni urbanistički plan Grada Sinja

1483 Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Kukuzovac

1484 Detaljni planovi uređenja - Grad Sinj

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a54eab26-11e1-4a6c-b41f-d51aed506409

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a