Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0698

Jedinstvena oznaka izvora:

0698

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Baška Voda je u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, utvrđuju se temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povjesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređivanja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://opcinabaskavoda.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0203 - Općina Baška Voda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Baška Voda

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-08-2020

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a