Općina Baška Voda
Prijava
Korisnik: Public

Općina Baška Voda

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0203

Jedinstvena oznaka subjekta:

0203

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Baška Voda

OIB subjekta NIPP-a:

23958451309

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Obala sv. Nikole 65
21320 Baška Voda
opcina.baska.voda@st.t-com.hr
021/620-244
www.opcinabaskavoda.hr

Tea Buljan
gospodarenjeprostorom@opcinabaskavoda.com

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Općine Baška Voda (Gl. br: 4/09, 9/12, 16/13, 8/17,).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Baška Voda je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Baška Voda je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0698 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

26-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a