Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0827

Jedinstvena oznaka izvora:

0827

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan Kaštela (GUP)utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti te korištenje i namjena površina.
Uključuje naselja (kao statističke jedinice) Kaštel Sućurac, KaštelGomilicu, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić. Granice obuhvata GUP-a utvrđene suProstornim planom uređenja Grada Kaštela.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://www.kastela.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0123 - Grad Kaštela

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Kaštela

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Ima ograničenja pristupa.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-09-2020

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Uključuje naselja (kao statističke jedinice) Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a