Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0828

Jedinstvena oznaka izvora:

0828

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja, odnosi se na turističku zonu Kaštel Sućurac - Sustipan (UPU 18), radnu zonu Kaštel Lukšić (UPU br. 27)
(UPU 18), te složeni gradski projekt mješovite namjene bivše tvornice Jugovinil, M9. Obuhvat UPU-a formiran je od kopnenog i morskog dijela, te uređenje buduće poduzetničke zone
planirane Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (UPU 27).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.kastela.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0123 - Grad Kaštela

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Kaštela

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Ima ograničenja pristupa.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-09-2020

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

(UPU 18) Sućurac(predio Sustipan),područje bivše kemijske tvornice Jugovinil
(UPU 27) K.Lukšić-radna zona - planirana zona gospodarske-poslovne namjene, izvan građevinskog područja naselja, smještene u pojasu između auto ceste A1 Split - Zagreb i sjeverne granice naselja Kaštel Lukšić.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a