Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1370

Jedinstvena oznaka izvora:

1370

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor. Grad Makarska ima donesene sljedeće urbanističke planove :
Izmjene i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarske – Zapad 1
UPU ugostiteljsko-turističke zone Makarske – Zapad 2
UPU ugostiteljsko-turističke zone Makarske – Zapad 3
UPU naselja Požare
UPU Volicija 1
UPU Volicija 2
UPU naselja Bilaje 1
UPU naselja Glavica
UPU svetišta Vepric
Izmjene i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Zelenka 2
UPU poslovne zone Dugiš 2
UPU naselja Batinići
UPU ugostiteljsko-turističke zone Biloševac 4
UPU Peškera
UPU sportsko-rekreativne zone Platno
UPU Program poticane stambene izgradnje Makarska.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://makarska.hr; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0286 - Grad Makarska

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Makarska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

25-11-2022

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a