Prostorni plan uređenja Općine Podbablje
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Općine Podbablje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1301

Jedinstvena oznaka izvora:

1301

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Općine Podbablje

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Podbablje je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

PDF

Adresa izvora:

https://www.podbablje.hr/prostorni-plan-2/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0285 - Općina Podbablje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-05-2022

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a