Općina Podbablje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Podbablje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0285

Jedinstvena oznaka subjekta:

0285

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Podbablje

OIB subjekta NIPP-a:

99326330899

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Drum 15, 21262 Kamenmost
https://www.podbablje.hr/
podbablje@podbablje.hr
021 848 064

Zoran Mustapić
tajnistvo@podbablje.hr
021 848 064

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Podbablje je formirana kao jedinica lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Obuhvaća naselja: Drum, Grubine, Hršćevani, Ivanbegovina, Kamenmost, Krivodol, Podbablje i Poljica.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1301 - Prostorni plan uređenja Općine Podbablje
1302 - Evidencija komunalne infrastrukture Općine Podbablje
1303 - Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Podbablje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-05-2022


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a