Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0672

Jedinstvena oznaka izvora:

0672

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Marina (u daljnjem tekstu: PPUO Marina) utvrđuje uvjete za dugoročno uređenje područja Općine, svrhovito korištenje, namjenu,oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te posebno zaštitu kulturne baštine i vrijednih dijelova prirode i krajolika.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.marina.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0188 - Općina Marina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Marina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

13-08-2020

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a