Prostorni plan uređenja Grada Sinja
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Grada Sinja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1481

Jedinstvena oznaka izvora:

1481

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Grada Sinja

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Sinja je dugoročni planski dokument koji utvrđuje namjenu, oblikovanje i korištenje građevinskog i drugog zemljišta, sadrži odredbe za provedbu zahvata u prostoru s ciljem održivog korištenja prostora, zaštite okoliša i osobito vrijednih dijelova prirode te zaštitu kulturne baštine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://gis.sinj.hr/gis?c=1852044%2C5419306&so=&z=13.0; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0290 - Grad Sinj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Sinj

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-10-2023

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a