Grad Sinj
Prijava
Korisnik: Public

Grad Sinj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0290

Jedinstvena oznaka subjekta:

0290

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Sinj

OIB subjekta NIPP-a:

03210055420

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dragašev prolaz 24,
21230 Sinj
info@sinj.hr
https://www.sinj.hr/

Ana Vukasović-Lončar
ana.vukasovic.loncar@sinj.hr
UO za imovinu i prostorno uređenje
021/708-627


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Sinj je jedinica lokalne samouprave odnosno grad u Hrvatskoj, koji pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Središte je Sinjske, a time i Cetinske krajine. Ukupna površina je 194,27 km2. Sinj je u Hrvatskoj i šire prepoznatljiv po Sinjskoj alci i svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske.
Grad Sinj obuhvaća područje naselja: Bajagić, Brnaze, Čitluk, Glavice, Gljev, Jasensko, Karakašica, Lučane, Obrovac Sinjski, Radošić, Sinj, Suhač, Turjaci i Zelovo.Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1481 - Prostorni plan uređenja Grada Sinja
1482 - Generalni urbanistički plan Grada Sinja
1483 - Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Kukuzovac
1484 - Detaljni planovi uređenja - Grad Sinj
1485 - Jedinstvena baza nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-07-2023


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a