WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0204

Jedinstvena oznaka izvora:

0204

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Zagrebačke županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Zagrebačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0894 Prostorni planovi - Zagrebačka županija

0579 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pokupsko

0576 Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko

0590 Prostorni plan uređenja općine - Općina Farkaševac

0599 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bistra

0609 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pisarovina

0610 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pisarovina

0637 Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveti Ivan Zelina

0651 Prostorni plan uređenja općine - Općina Rakovec

0652 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Rakovec

0723 Prostorni plan uređenja grada - Grad Dugo Selo

0668 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brckovljani

0713 Prostorni plan uređenja Općine - Općina Gradec

0771 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stupnik

0834 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brdovec

0837 Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja

0838 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Sveta Nedelja

0839 Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja

0628 Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica

1016 Prostorni plan uređenja grada - Grad Velika Gorica

1017 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica

1018 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica

1104 Prostorni plan uređenja općine - Općina Jakovlje

1121 Urbanistički planovi uređenja općina - Općina Stupnik

1160 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec

1161 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vrbovec

1363 Urbanistički plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cbeb893e-a3fc-42d8-95c5-6cc1b257c2b5

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a