Urbanistički plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1363

Jedinstvena oznaka izvora:

1363

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

Sažetak izvora:

Pravna osnova za izradu i donošenje propisana je Prostornim planom uređenja Grada Svetog Ivana Zeline te Zakonom o prostornom uređenju. Urbanističkim planom nastoji se odrediti način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvoriti osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor na u Gradu Svetom Ivanu Zelini.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.zelina.hr/portal/gospodarstvo/upug-sveti-ivan-zelina/item/1712-ii-izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredenja-a-turisticko-ugostiteljskog-i-sportsko-rekreacijskog-podrucja-grada-sveti-ivan-zelina.html https://www.zelina.hr/portal/zelinske-novine/item/31-zelinske-novine-2/2010.html https://www.zelina.hr/portal/zelinske-novine/item/51-zelinske-novine-br-2006-14.html https://www.zelina.hr/portal/zelinske-novine/item/44-zelinske-novine-br-2006-01.html; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0164 - Grad Sveti Ivan Zelina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Sveti Ivan zelina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-10-2022

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a