Grad Sveti Ivan Zelina
Prijava
Korisnik: Public

Grad Sveti Ivan Zelina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0164

Jedinstvena oznaka subjekta:

0164

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Sveti Ivan Zelina

OIB subjekta NIPP-a:

49654336134

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Ante Starčevića 12
10 380 Sveti Ivan Zelina
grad@zelina.hr
01 2019-200
01 2019-202
www.zelina.hr

Sunčica Mateljan Kranjčević
suncica.mateljan-kranjcevic@zelina.hr
Anita ratkajec
anita.ratkajec@zelina.hr
Christina Gorički Horvat
christina.horvat@zelina.hr
01 2019 210

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ("Narodne novine", br. 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
PPUG Sveti Ivan Zelina
("Zelinske novine“, br. 8/04, 11/06, 9/11, 5/13, 13/15, 15/15 – pročišćeni tekst, 4/17 i 6/17– pročišćeni tekst).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Sveti Ivan Zelina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Grad Sveti Ivan Zelina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0637 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveti Ivan Zelina
1362 - Nerazvrstane ceste na području Grada Svetog Ivana Zeline
1363 - Urbanistički plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a