Urbanistički plan uređenja općine - Općina Rakovec
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Rakovec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0652

Jedinstvena oznaka izvora:

0652

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Rakovec

Sažetak izvora:

Plan utvrđuje namjenu prostora, uličnu i komunalnu mrežu, te utvrđuje pokazatelje za izgradnju građevina i uređenje i zaštitu prostora u obuhvatu Plana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.rakovec.hr/2016/09/06/prostorni-plan-zone-mlaka/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0172 - Općina Rakovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Rakovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a